Obchodní podmínky

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

Antonín Sikmund
Horníčkova 577/5
669 04  Znojmo
IČ: 628 50 377

 

Provozovna:
Cafetony - Oxalis
Horní Česká 33
669 02  Znojmo

(dále jen dodavatel, prodávající)

 

 

Seznam veškerého nabízeného zboží je umístěn na stránkách www.cafetony.cz. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. O dostupnosti položky jsou zákazníci informováni při nákupu.

 

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.cafetony.cz jsou závazné!

 

Potvrzení o prodeji a další komunikace mezi kupujícím a prodávajícím probíhá zejména pomocí e-mailů. Kupujicí si zařadí doménu cafetony.cz mezi důvěryhodné odesílatele e-mailů, aby nedocházelo k označení e-mailů z domény cafetony.cz za nežádoucí.

 

Podáním elektronické objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

 

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

 

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

 

Místem dodání /doručení/ zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

 

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

 

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Shromažďování těchto údajů slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

 

 

Úhradu objednaného zboží je možné provést

 

- dobírkou  130,-Kč


Objednané zboží je dodáváno výhradně prostřednictvím České pošty, a to jako běžný obchodní balík. Běžný obchodní balík - obvyklá doba dodání 2-5 dnů.

 

- dobírkou  150,-Kč


Objednané zboží je dodáváno výhradně prostřednictvím České pošty, a to jako běžný obchodní balík. Běžný obchodní balík - obvyklá doba dodání 1 den.

 

Expediční poplatky - poštovné a balné

 

Z expedičních poplatků účtujeme pouze poštovné, balné neúčtujeme. Poštovné je stanoveno paušální částkou, která je dle tarifů České pošty, a to 130,-Kč.( od  1.1.2008 dle nových tarifů České pošty). Pokud hodnota Vaší objednávky bude vyšší než 1.000,- Kč, expediční poplatky Vám nebudou účtovány. Při převzetí zásilky od České pošty věnujte, prosíme, zvýšenou pozornost neporušenosti obalu. V případě zjištěného poškození zásilky doporučujeme ihned sepsat reklamační protokol. Výše expedičních poplatků je závislá na změně cen poštovného.

 

Zasílací podmínky

 

Po obdržení Vaší objednávky je zboží  zabaleno a připraveno k expedici. Je vám také zaslán informativní e-mail s potvrzením přijetí Vaší objednávky.  Objednávky expedujeme zpravidla do 1 až 4 pracovních dnů. Nastane-li neočekávaná situace (např. zboží není momentálně skladem, je - li na cestě od výrobce, skončila výroba...atd), spojíme se neprodleně s Vámi a navrhneme náhradu, vyřešíme situaci k Vaší plné spokojenosti.

 

U objednávek nad 1.000 Kč na dobírku, do hmotnosti zásilky 10 kg je poštovné vždy zdarma.
U objednávek nad  2.000 Kč na dobírku od nás obdržíte slevu 5% a u objednávek nad  3.000 Kč slevu 10%.

 

Páva a povinnosti prodávajícího

 

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat /případně předat/ objednané zboží na adresu kupujícího. Nedílnou součástí dodávky je faktura-/daňový doklad/ na zakoupené zboží, která slouží také jako doklad pro případnou reklamaci.

 

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na emailovou adresu zákazníka.

 

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

 

 

Práva a povinnosti kupujícího

 

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

 

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.

 

Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku (do odeslání zboží prodávajícím) nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení.

 

 

Vrácení zboží a reklamace

 

V souladu se zněním zákona č. 367/200 Sb., máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být naprosto neporušené, dobře zabalené a schopné dalšího prodeje. Pokud vrácené zboží zasíláte, zašlete jej pouze běžnou balíkovou poštou, dobírkou nebude přijato. Zboží zašlete na adresu: Cafetony - Oxalis, Horní Česká 33, 669 02, Znojmo.


Po přijetí zboží Vám bude příslušná částka vrácena poštovní poukázkou max. do 5 dnů ode dne přijetí zboží nebo reklamované zboží vyměněno.

V případě osobního doručení Vám vrátíme příslušnou částku v hotovosti ihned nebo ihned zboží vyměníme.


Jsou vráceny pouze peníze za zboží, nikoliv poštovní poplatky.

 

Storno poplatky

 

Zrušení objednávky je možné jak ze strany zákazníka, tak i dodavatele. Obě strany mohou zrušit objednávku bez udání důvodu. V případě, že dojde ke zrušení objednávky ze strany dodavatele, bude zákazníka neprodleně kontaktovat a uvede důvod zrušení objednávky.

 

Pokud kupující zruší objednávku před expedicí, nebude prodávající účtovat za toto zrušení žádný poplatek.

 

 

Kupující je v případě zrušení již vyexpedované objednávky (zrušení objednávky po jejím zabalení a odeslání) povinen zaplatit prodávajícímu storno poplatek ve výši 200 Kč, který pokryje dodavateli náklady, spojené s expedicí zboží. § 35 odst. 1, § 43c odst. 2, § 53 odst. 5 občanského zákoníku.

 

Kupující je povinen převzít zásilku od dopravce a zaplatit celkovou cenu. Pokud si zásilku kupující nepřevezme je povinen zaplatit prodávajícímu storno poplatek ve výši 200 Kč, který pokryje dodavateli náklady, spojené s expedicí zboží. § 35 odst. 1, § 43c odst. 2, § 53 odst. 5 občanského zákoníku.

 

 

Ochrana osobních údajů

 

Firma Antonín Sikmund, Přímětice 577, 669 04, Znojmo, provozovna Cafetony - Oxalis, Horní Česká 33, 669 02, Znojmo, provozovatel stránek http://www.cafetony.cz prohlašuje, že informace o Vaší osobě získané na základě objednaného zboží slouží pouze pro interní potřebu firmy. Vaše osobní údaje nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě ani jinak zneužity (vyjma poskytnutí údajů nutných pro dodavatelskou službu za účelem doručení objednané zásilky). Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá firma s Vašimi osobními údaji pouze v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst.2, písm.b) a v § 5 odst.6